0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Otrzymana zaliczka od kontrahenta - jak ją rozliczyć?

Wielkość tekstu:

Otrzymałem zaliczkę od kontrahenta na poczet dostawy towarów/ wykonania usługi. Jak otrzymana zaliczka powinna zostać rozliczona systemie?

 

Przedsiębiorca w sytuacji, gdy otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi, ma obowiązek opodatkowania otrzymanej zaliczki podatkiem od towarów i usług (VAT). W tym celu musi do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaliczka została otrzymana, wystawić fakturę zaliczkową.

W celu wstawienia faktury zaliczkowej w pierwszej kolejności należy wygenerować zamówienie (fakturę pro forma) na całą kwotę przyszłej dostawy, w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE. Szczegóły wystawiania faktur pro forma znajdują się w artykule: Faktura pro forma - jak wystawić? 

W sytuacji gdy przedmiot sprzedaży został objęty obowiązkowym kodem GTU, o czym więcej w artykule: GTU, czyli wykaz towarów i usług oznaczanych w JPK V7 to uzupełniając wymagane dane, należy pamiętać o wybraniu właściwego kodu GTU już podczas wystawiania proformy.

Otrzymana zaliczka - księgowanie

Kolejnym krokiem jest wystawienie faktury zaliczkowej. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, następnie zaznaczając daną fakturę proforma, do której system ma wygenerować fakturę zaliczkową. Faktura zaliczkowa nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a tylko opodatkowana jest podatkiem VAT. Wystawiona faktura księgowana jest w Rejestrze VAT sprzedaży. Szczegóły wystawiania faktur zaliczkowych znajdują się w artykule: Faktura zaliczkowa - jak wystawić?

Otrzymana zaliczka - sposoby księgowania

Proszę pamiętać, że po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmowała 100% wartości zamówienia, należy wystawić fakturę końcową rozliczającą sprzedaż poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ. System sam obliczy wartość faktury końcowej i zaksięguje sumę wartości netto z faktury zaliczkowej i końcowej do Księgi przychodów i rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt), natomiast do Rejestru sprzedaży VAT trafi pozostała część podatku VAT. Szczegóły wystawiania faktur końcowych znajdują się w artykule: Faktura końcowa - jak wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów