Druczki do opłat podatków i ZUS

System wfirma.pl umożliwia wygenerowanie druczków opłat za składki ZUS oraz podatki.

Druczek przelewu do ZUS

Druczek przelewu za składki ZUS można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

Druczki do opłat - ZUS

Druczki do opłat - generowanie

Jeżeli w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS  » OGÓLNE nie został wprowadzony indywidualny numer rachunku składkowego wówczas pojawi się okno gdzie należy uzupełnić pole INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE. 

Druczki do opłat - rachunek składkowy

Druczek przelewu do urzędu skarbowego

Druczek przelewu za podatek dochodowy oraz podatek VAT należy wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY/PODATEK VAT zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

Druczki do opłat - zaliczka na podatek dochodowy

Podczas generowania pierwszego druczku przelewu konieczne jest uzupełnienie niezbędnych danych, które będą na nim zawarte, np. numeru rachunku bankowego urzędu skarbowego.

Druczki do opłat - dane Druczki do opłat z danymi wspólników

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi system umożliwia generowanie druczków przelewu podatku dochodowego z danymi poszczególnych wspólników.

Po wygenerowaniu zaliczki należy zaznaczyć wspólnika, dla którego ma zostać wygenerowany druczek przelewu i z górnego paska menu należy wybrać opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

Druczki do opłat - podatek dochodowy

Wówczas na wygenerowanym druczku zostaną uwzględnione dane wspólnika.

Druczki do opłat - wspólnik