0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Druczki do opłat podatków i ZUS

Wielkość tekstu:

Druczek do opłat podatków i ZUS stanowią jedną z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega on na wydaniu dyspozycji dostawy usług płatniczych, z reguły bankowi do przekazania określonej na druczku kwoty z rachunku rozliczeniowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy:

Druczki do opłat podatków - nowe wymogi od 1 stycznia 2020 roku

Należności, które objęte są tytułem wykonawczym i dotyczą one zobowiązania podatkowego w konkretnym podatku, powinny być one realizowane z wykorzystaniem formatki (symbolu) przeznaczonej do obsługi przelewów podatkowych. W zależności od typu zobowiązania podatkowego należy wskazać prawidłowy rodzaj płatności (symbol formularza) i okres. W przypadku zaliczek na podatek dochodowy prawidłowym symbolem formularza od 1 stycznia 2020 dla:

  • podatku liniowego jest PPL,
  • skali podatkowej jest PIT,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest PPE.

Przykładowy rodzaj płatności i okres - PPL 01/2019, PPE 01/2019.

Jeśli przelew zaliczki na podatek dochodowy został zlecony z symbolem PIT-28, PIT-36L lub PIT-36 to według informacji wskazanych przez urząd skarbowy wpłata ta powinna zostać prawidłowo zaksięgowana po stronie urzędu skarbowego. Dla pewności można skontaktować się z działem rozliczeń urzędu skarbowego.

System wfirma.pl posiada na generowanych w systemie druczkach przelewu prawidłowy rodzaj płatności (symbol formularza) i okres, za który są one generowane. Ponadto prawidłowo się one zaciągają przy płatności zobowiązań podatkowych z Blue Media oraz przy eksporcie przelewów do banku.

Komunikat MF w sprawie tytułów wykonawczych znajduje się pod adresem: Mikrorachunek podatkowy - jak regulować tytuły wykonawcze

Druczek przelewu do ZUS

Aby wygenerować druczek przelewu do ZUS w pierwszej kolejności należy upewnić się, że mamy potwierdzony numer indywidualnego konta bankowego w ZUS w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS »OGÓLNE. Aby potwierdzić rachunek należy kliknąć na opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ. Jeśli rachunek został już potwierdzony opcja ta się nie pojawi.

druczki do opłat

Druczek przelewu za składki ZUS można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

druczki do opłat

Wygenerowany druczek prezentować się będzie następująco:

druczki do opłat

Wpłaty składek ZUS na indywidualny rachunek ZUS będą zaliczane w pierwszej kolejności na zadłużenie składkowe, a dopiero po jego uregulowaniu - na poczet bieżących należności. Wpłacone kwoty będą zaliczane kolejno na należności o najwcześniejszym terminie płatności (tj. w pierwszej kolejności będzie pokrywane najstarsze zadłużenie). W związku z czym w druczek przelewu nie musi mieć określonego okresu, za który płacone są składki.

Druczek przelewu do urzędu skarbowego

Aby wygenerować druczek przelewu do US w pierwszej kolejności należy upewnić się, że mamy potwierdzony numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. Aby potwierdzić rachunek należy kliknąć na opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ. Jeśli rachunek został już potwierdzony opcja ta się nie pojawi. Oraz czy uzupełnione zostały dane urzędów skarbowych w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY/PODATEK VAT.

Druczek przelewu za podatek dochodowy oraz podatek VAT należy wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY/PODATEK ZA PRACOWNIKA/PODATEK VAT zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

druczki do opłat

Wygenerowany druczek prezentować się będzie następująco:

druczki do opłat

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi system umożliwia generowanie druczków przelewu podatku dochodowego z danymi poszczególnych wspólników. Wówczas ścieżka postępowania jest analogiczna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów