Druczki do opłat podatków i ZUS

Druczek do opłat podatków i ZUS stanowią jedną z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega on na wydaniu dyspozycji dostawy usług płatniczych, z reguły bankowi do przekazania określonej na druczku kwoty z rachunku rozliczeniowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy:

Druczki do opłat podatków - nowe wymogi od 1 stycznia 2020 roku

Należności, które objęte są tytułem wykonawczym i dotyczą one zobowiązania podatkowego w konkretnym podatku, powinny być one realizowane z wykorzystaniem formatki (symbolu) przeznaczonej do obsługi przelewów podatkowych. W zależności od typu zobowiązania podatkowego należy wskazać prawidłowy rodzaj płatności (symbol formularza) i okres. W przypadku zaliczek na podatek dochodowy prawidłowym symbolem formularza od 1 stycznia 2020 dla:

  • podatku liniowego jest PPL,
  • skali podatkowej jest PIT,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest PPE.

Przykładowy rodzaj płatności i okres - PPL 01/2019, PPE 01/2019.

Jeśli przelew zaliczki na podatek dochodowy został zlecony z symbolem PIT-28, PIT-36L lub PIT-36 to według informacji wskazanych przez urząd skarbowy wpłata ta powinna zostać prawidłowo zaksięgowana po stronie urzędu skarbowego. Dla pewności można skontaktować się z działem rozliczeń urzędu skarbowego.

System wfirma.pl posiada na generowanych w systemie druczkach przelewu prawidłowy rodzaj płatności (symbol formularza) i okres, za który są one generowane. Ponadto prawidłowo się one zaciągają przy płatności zobowiązań podatkowych z Blue Media oraz przy eksporcie przelewów do banku.

Komunikat MF w sprawie tytułów wykonawczych znajduje się pod adresem: Mikrorachunek podatkowy - jak regulować tytuły wykonawcze

Druczek przelewu do ZUS

Aby wygenerować druczek przelewu do ZUS w pierwszej kolejności należy upewnić się, że mamy potwierdzony numer indywidualnego konta bankowego w ZUS w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE. Aby potwierdzić rachunek należy kliknąć na opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ. Jeśli rachunek został już potwierdzony opcja ta się nie pojawi.

druczki do opłat

Druczek przelewu za składki ZUS można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

druczki do opłat

Wygenerowany druczek prezentować się będzie następująco:

druczki do opłat

Wpłaty składek ZUS na indywidualny rachunek ZUS będą zaliczane w pierwszej kolejności na zadłużenie składkowe, a dopiero po jego uregulowaniu - na poczet bieżących należności. Wpłacone kwoty będą zaliczane kolejno na należności o najwcześniejszym terminie płatności (tj. w pierwszej kolejności będzie pokrywane najstarsze zadłużenie). W związku z czym w druczek przelewu nie musi mieć określonego okresu, za który płacone są składki.

Druczek przelewu do urzędu skarbowego

Aby wygenerować druczek przelewu do US w pierwszej kolejności należy upewnić się, że mamy potwierdzony numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. Aby potwierdzić rachunek należy kliknąć na opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ. Jeśli rachunek został już potwierdzony opcja ta się nie pojawi. Oraz czy uzupełnione zostały dane urzędów skarbowych w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY/PODATEK VAT.

Druczek przelewu za podatek dochodowy oraz podatek VAT należy wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY/PODATEK ZA PRACOWNIKA/PODATEK VAT zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.

druczki do opłat

Wygenerowany druczek prezentować się będzie następująco:

druczki do opłat

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi system umożliwia generowanie druczków przelewu podatku dochodowego z danymi poszczególnych wspólników. Wówczas ścieżka postępowania jest analogiczna.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska