Druczki do opłat podatków i ZUS

System wfirma.pl umożliwia wygenerowanie druczków opłat za składki ZUS oraz podatki.

Druczek przelewu do ZUS

Druczek przelewu za składki ZUS można wygenerować w zakładce BIURO » DEKLARACJE » ROZLICZENIOWE ZUS zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję Druczek przelewu.

druczki do opłat

Jeżeli w zakładce USTAWIENIA » ZUS nie został wprowadzony indywidualny numer rachunku składkowego wówczas pojawi się okno "UZUPEŁNIENIE DANYCH" gdzie należy uzupełnić pole Indywidualne konto bankowe.

Druczki do opłat - uzupełnienie NRS

 

Druczek przelewu do urzędu skarbowego

Druczek przelewu za podatek dochodowy oraz podatek VAT należy wygenerować w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY / PODATEK VAT zaznaczając daną pozycję i wybierając z menu opcję Druczek przelewu.

druczki do opłat

Podczas generowania pierwszego druczku przelewu konieczne jest uzupełnienie niezbędnych danych, które będą na nim zawarte, np. numeru rachunku bankowego urzędu skarbowego.

druczki do opłatDruczki do opłat z danymi wspólników

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi system umożliwia generowanie druczków przelewu podatku dochodowego z danymi poszczególnych wspólników.

Po wygenerowaniu zaliczki należy zaznaczyć wspólnika, dla którego ma zostać wygenerowany druczek przelewu i z górnego paska menu należy wybrać opcję Druczek przelewu.

druczki do opłat 

Wówczas na wygenerowanym druczku zostaną uwzględnione dane wspólnika.

druczki do opłat