Korekta JPK VAT - jak wygenerować w systemie?

JPK_VAT obejmuje dane wykazane w rejestrach sprzedaży oraz zakupów VAT. Wszystkie zmiany jakie zachodzą w rejestrach muszą znaleźć odzwierciedlenie w strukturze JPK_VAT. Jeżeli pierwotny plik został już wysłany do Ministerstwa Finansów podatnik powinien przygotować i złożyć korektę JPK_VAT.

Korekta JPK VAT - przypadki kiedy należy sporządzić

Do najczęstszych sytuacji w których przygotowanie korekty JPK_VAT będzie konieczne można zaliczyć m.in.:

 • faktura korygująca zwiększająca podstawę opodatkowania (z reguły wymaga cofnięcia do okresu pierwotnego);
 • faktura korygująca dane formalne - zmienia dane wykazane w ramach struktury JPK_VAT dlatego też konieczna jest jego korekta;
 • nota korygująca zmieniająca dane formalne - analogiczne jak w przypadku faktury korygującej dane formalne.

Więcej na ten temat w artykule: Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Jak wygenerować korektę JPK_VAT?

W celu przygotowania korekty JPK_VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT gdzie należy wybrać odpowiedni okres oraz jako cel złożenia wskazać KOREKTA DEKLARACJI.

Korekta jpk vat jak cel złożenia

Ważne!

O fakcie iż dany plik jest korektą będzie świadczyła jego późniejsza data oraz numer w pozycji “cel złożenia” >1< (pierwotny plik JPK_VAT po pierwszej wysyłce ma nadawany numer >0<).

Wysyłka korekty JPK_VAT do Ministerstwa Finansów?

W celu wysyłki korekty JPK_VAT należy zaznaczyć odpowiedni plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Korekta jpk vat - wysyłka

Wówczas pojawi się okno wyboru sposobu wysyłki. System umożliwia wysyłkę korekty JPK_VAT na 4 sposoby:

 1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego):
  1. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,
  2. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,
 2. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego),
 3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl),
 4. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego, co wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów (Więcej w artykule: Podpisywanie JPK przychodem czyli wysyłka jpk bez podpisu elektronicznego).

Potwierdzenie złożenia korekty JPK_VAT - UPO

Jeżeli wysyłka korekty JPK_VAT przebiegnie pomyślnie wówczas obok pliku za dany okres w zakładce BIURO >> DEKLARACJE >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się zielona ikona koperty. Wówczas przedsiębiorca może pobrać urzędowe poświadczenie odbioru - UPO, które potwierdza przesłanie korekty JPK_VAT na serwery Ministerstwa Finansów. W celu jego pobrania należy zaznaczyć odpowiedni plik i w górnym menu wybrać opcję POBIERZ UPO, o czym więcej w artykule: Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji UPO.

Korekta jpk vat - UPO