0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podpowierzenie danych - lista podmiotów

Wielkość tekstu:

Wiele podmiotów korzysta z outsoursingu czyli usług innych firm. Jeżeli korzystanie z usług innych firm wymaga przekazania danych osobowych występuje powierzenie lub tzw. podpowierzenie danych.

Powierzanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO przedsiębiorca na podstawie Art. 28 ust. 1 może powierzyć dane innemu podmiotowi w celu korzystania z jego usług np. przedsiębiorca korzystający z systemu wfirma.pl powierza dane dostawcy systemu wfirma.pl w celu korzystania z usług księgowości online.

Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Podpowierzenie danych osobowych

Jeżeli do wykonania w imieniu administratora (czyli przedsiębiorcy) konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający (np. wfirma.pl) korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (np. usług hostingu) to czynność taką nazywa się potocznie podpowierzeniem. Podpowierzenie również regulowane jest umową. 

Wykaz podmiotów, którym podpowierzono dane Użytkowników systemu wfirma.pl

Kategorie podmiotów, którym Usługodawca na podstawie Regulaminu podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych to:

  • usługodawcy dostarczający infrastrukturę techniczną: w tym hostingodawcy

  • usługodawcy IT

  • płatności online

  • usługodawcy pocztowi.

Podmioty wybierane są wg określonych kryteriów bezpieczeństwa i gwarancji jakości świadczonych usług, a ich szczegółowy wykaz znajduje się w siedzibie dostawcy usług wfirma.pl. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów