Ewidencje podatkowe

Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi przychodów i rozchodów - JPK KPiR

Trwająca informatyzacja podatkowa nakłada na podatników składanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Przedsiębiorco, czy wiesz, jak wygenerować JPK KPiR? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak tego dokonać w systemie wFirma.pl czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK EWP

Trwająca informatyzacja podatkowa nakłada na podatników składanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Przedsiębiorco, czy wiesz, jak wygenerować JPK EWP? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak tego dokonać w systemie wFirma.pl czytaj dalej

Jednolity plik kontrolny dla Rejestrów VAT - JPK VAT

Trwająca informatyzacja podatkowa nakłada na podatników składanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Przedsiębiorco, czy wiesz, jak wygenerować JPK VAT? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak tego dokonać w systemie wFirma.pl czytaj dalej

Jednolity plik kontrolny dla faktur sprzedażowych JPK FA

Podatnicy VAT zobowiązani są do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT ale również do tworzenia struktur JPK_FA - dotyczące faktur sprzedaży. Czy wiesz, jak wygenerować JPK FA? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się jak łatwo się to robi w systemie wFirma.pl! czytaj dalej

Rejestr VAT transakcji zagranicznych u nievatowca

Rejestr VAT transakcji zagranicznych u nievatowca, tworzony jest w oparciu o dokonane wpisy w systemie wfirma.pl. Informacje zawarte w rejestrze są brane pod uwagę przy generowaniu deklaracji podatkowych VAT-9M, VAT-8 czy VAT-UE. czytaj dalej

Księga Przychodów i Rozchodów

System umożliwia podatnikom do tego uprawnionym prowadzenie KPiR. Czy wiesz, jak jest zbudowana Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów? Sprawdź, odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Rejestr zakupu VAT

Rejestr zakupu VAT tworzony jest na podstawie wpisów dokonanych w wfirma.pl. Informacje zawarte w rejestrze brane są pod uwagę przy generowaniu deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE. Dostępna jest również funkcja drukowania rejestru. czytaj dalej

Rejestr sprzedaży VAT

Na podstawie zapisów dokonanych w wfirma.pl tworzony jest rejestr sprzedaży VAT, który stanowi podstawę do generowanie deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE. Dostępna jest również funkcja drukowania rejestru. czytaj dalej

Ewidencja przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

System umożliwia prowadzenia ewidencji przychodów dla osób, które wybrały formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencja przychodów generowana jest według stawek ryczałtu na podstawie wprowadzonych do systemu przychodów. czytaj dalej

Jakie dokumenty należy drukować?

Programy księgowe często same automatycznie generują niektóre dokumenty księgowe. Nie można jednak zapominać o ich drukowaniu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co powinna zawierać miesięczna teczka z dokumentami i jakie dokumenty należy drukować. czytaj dalej

Remanent śródroczny

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca w określonych sytuacjach zobowiązany jest do sporządzenia remanentu. Jednak ma również możliwość sporządzenia remanentu śródrocznego. Zobacz, jak remanent śródroczny wprowadzić w systemie wfirma! czytaj dalej

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorco, zakupiłeś środki trwałe? Czy wiesz, kiedy powinna zostać złożona korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych? Sprawdź, kiedy jest to konieczne oraz jak problem ten rozwiązać w systemie wFirma.pl! czytaj dalej

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - jak wprowadzić?

Przedsiębiorco,czy wiesz, kiedy powinna zostać złożona korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć? Sprawdź, kiedy jest to konieczne oraz jak problem ten rozwiązać w systemie wFirma.pl! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPiR

Od 2016 roku istnieje możliwość korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Poniesione koszty należy wyodrębniać w księdze przychodów i rozchodów. Przeczytaj i sprawdź, jak dokonać ich księgowania w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Remanenty

System umożliwia szybkie i sprawne wprowadzenie sporządzonych remanentów, wykazujących faktyczne ilości posiadanych przez przedsiębiorstwo towarów oraz materiałów. czytaj dalej

Zestawienie korekt kosztów

System daje możliwość śledzenia szczegółów automatycznej korekty kosztów na gruncie podatku dochodowego. Użytkownik może wydrukować zestawienie dokumentów podlegających korekcie. czytaj dalej

Rejestr sprzedaży MOSS

W rejestrze sprzedaży MOSS znaleźć można sprzedaż udokumentowaną fakturami z użyciem zagranicznych stawek VAT. Wpisy do rejestru można wprowadzać także ręcznie. czytaj dalej