Księgowanie kosztów

Automatyczne księgowanie faktury

System wfirma.pl umożliwia automatyczne księgowanie faktury kosztowej, otrzymanej drogą mailową od innego użytkownika wfirma. czytaj dalej

Księgowanie wydatku na podstawie pliku

W serwise wfirma.pl użytkownik ma możliwość zaksięgowania wydatku na podstawie pliku. System rozpoznaje e-faktury w formacie XML, EAN, UCC, ECOD oraz wystawione przez innych użytkowników wfirma.pl czytaj dalej

Import usług spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT

System wFirma.pl umożliwia poprawne rozliczenie importu usług spoza Unii Europejskiej u podatnika zwolnionego z VAT oraz przygotowania deklaracji VAT-9M z uwzględnieniem transakcji zagranicznych. Sprawdź, jak rozliczyć import usług spoza ue w systemie! czytaj dalej

Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT

System wFirma.pl umożliwia poprawnie rozliczyć import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT oraz pozwala na przygotowanie i księgowanie opłaconej deklaracji VAT-9M z uwzględnieniem transakcji zagranicznych. Sprawdź, jak to zrobić w systemie! czytaj dalej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) u nievatowca

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, transakcje unijne rozliczają w szczególny sposób. Mają obowiązek złożenia informacji VAT UE oraz deklaracji VAT 8. Nabyłeś towar od kontrahenta z UE? Dowiedz się, jak poprawnie rozliczyć WNT u nievatowca! czytaj dalej

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy?

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy to jeden z wydatków, które podatnik może ująć w kosztach firmowych. Nie mogą one jednak przekraczać wysokości diet przysługujących pracownikom. Sprawdź, jak należy je zaksięgować w systemie wfirma.pl! czytaj dalej

Metody rozliczania kosztów w KPiR

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR mogą ujmować koszty w oparciu o jedną z dwóch metod - uproszczoną (kasową) lub memoriałową. System został wyposażony w specjalną opcję RMK ułatwiającą rozliczenia kosztów pośrednich przy wyborze metody memoriałowej. czytaj dalej

Księgowanie wydatków

Koszty działalności gospodarczej księguje się w zakładce WYDATKI, gdzie do wyboru są trzy rodzaje dokumentów: Faktura VAT, Faktura (bez VAT) oraz Dowód wewnętrzny. Wydatek można zaksięgować również na podstawie pliku. czytaj dalej

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W systemie wfirma.pl możliwe jest księgowanie faktur korygujących wydatki, które zostaną powiązane z fakturą pierwotną. czytaj dalej

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

W systemie wfirma.pl można wystawić dowody wewnętrzne, które służą do dokumentowania niektórych wydatków. Muszą one wynikać z innych dokumentów np. wyciągów bankowych lub pokwitowań z poczty. czytaj dalej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

System wfirma.pl umożliwia poprawne rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz przygotowania deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE. czytaj dalej

Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

System wfirma.pl umożliwia poprawne rozliczenie importu usług z Unii Europejskiej czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia usług oraz przygotowania deklaracji VAT-7 z uwzględnieniem transakcji zagranicznych. czytaj dalej

Import usług spoza Unii Europejskiej

System wfirma.pl umożliwia poprawne rozliczanie importu usług spoza UE oraz przygotowanie deklaracji VAT-7 z uwzględnieniem zagranicznej transakcji. czytaj dalej

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

W systemie istnieje możliwość rozliczenia zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem, gdzie nabywca jest zobowiązany do opodatkowania transakcji VAT. czytaj dalej

Metoda kasowa w wydatkach

Faktury zakupu od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową zostaną automatycznie ujęte w rejestrze zakupu VAT w dacie faktycznej zapłaty. czytaj dalej

Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

System wfirma.pl pozwala na szybkie i poprawne rozliczenie importu towarów objętych procedurą uproszczoną. czytaj dalej

Nota korygująca

Użytkownik ma możliwość wystawienia noty korygującej bezpośrednio z systemu wfirma.pl. Funkcja wystawiania noty korygującej została udostępniona w pakiecie Księgowość online lub Księgowość online + magazyn czytaj dalej