CRM - wystawianie dokumentów

W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje możliwość wystawiania faktur, zamówień, a także not odsetkowych do wybranego kontrahenta - bez potrzeby korzystania z zakładki Przychody.

W tym celu należy zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta, a następnie w górnym menu wybrać opcję WYSTAW. Wówczas pojawi się lista dostępnych dokumentów, które można wystawić dla danego kontrahenta:

CRM wystawianie dokumentów

Po wybraniu danego rodzaju dokumentu pojawi się odpowiednie dla niego okno (np. Wystawianie faktury VAT), w którym zostaną automatycznie wczytane dane z kartoteki wybranego kontrahenta, następnie należy uzupełnić dokument właściwymi danymi.

CRM wystawianie dokumentów