CRM - wystawianie dokumentów

W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje możliwość wystawiania dokumentów takich jak faktury, zamówienia, czy noty odsetkowe do wybranego kontrahenta - bez konieczności przechodzenia do zakładki PRZYCHODY.

W tym celu należy zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta, a następnie w górnym menu wybrać opcję WYSTAW. Wówczas pojawi się lista dostępnych dokumentów, które można wystawić dla danego kontrahenta:

CRM wystawianie dokumentów w systemie wFirma

Po wybraniu danego rodzaju dokumentu pojawi się odpowiednie dla niego okno (np. Wystawianie faktury VAT), w którym zostaną automatycznie wczytane dane z kartoteki wybranego kontrahenta, następnie należy uzupełnić dokument właściwymi danymi.

Wystawienie dokumentów dla kontrahenta z zakładki CRM

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz