0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem - jak zaksięgować?

Wielkość tekstu:

Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych - na czym polega?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca wówczas nie wykazuje podatku VAT na fakturze. Pełną listę towarów oraz usług dla transakcji krajowych, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 oraz 14 ustawy o VAT.

Od 1 listopada 2019 roku wraz z nowelizacją ustawy o VAT przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w sprzedaży krajowej przestały obowiązywać. W ich miejsce wprowadzony został obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, który dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT, o czy więcej w artykule: Obowiązkowy split payment.

Wystawienie faktur z mechanizmem podzielonej płatności wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem - usługi budowlane 

Faktury sprzedaży dotyczące usług budowlanych, rozliczane na zasadach odwrotnego obciążenia, które zostały wystawione poza systemem wfirma.pl wprowadza się poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - wystawiona poza systemem

W oknie dodawania przychodu należy uzupełnić wymagane pola zgodnie z danymi, które znajdują się na fakturze sprzedaży wystawionej poza systemem.

Jeśli faktura sprzedaży dotyczy odwrotnego obciążenia z tytułu świadczenia usług budowlanych, to w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Wówczas w polu STAWKA VAT automatycznie pojawi się stawka VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - wybór w przypadku sprzedaży usług

Transakcja ta zostanie wykazana w deklaracji VAT-7/VAT-7K w pozycji Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - wykazanie w deklaracji VAT

W przypadku sprzedaży usług transakcję należy również wykazać w Informacji VAT-27. Po wprowadzeniu faktury w systemie zostanie ona automatycznie wykazana w deklaracji, w części D Informacja o świadczonych usługach, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt. 8.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem usługi budowlane w deklaracji VAT

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem - sprzedaż towarów

Gdy sprzedaż dotyczy towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, fakturę wprowadzamy w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Natomiast w zakładce ZAAWANSOWANE jako schemat księgowy należy wybrać ZWYKŁY, zaś jako stawkę VAT wybiera się VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - schemat zwykły

Funkcja SKUTEK KSIĘGOWY pozwala na etapie wprowadzania faktury określić czy ma on trafić:

  • do KPiR/Ewidencji przychodów (ryczałt) i VAT,
  • tylko do KPiR/Ewidencji przychodów,
  • tylko do VAT,
  • ma być niezaksięgowany.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - skutek księgowy

Sprzedaż towarów w procedurze odwrotnego obciążenia wykazywana jest w deklaracji VAT-7/VAT-7K w pozycji Dostawa towarów oraz świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - deklaracja VAT-7

Przychód ten należy również wykazać w deklaracji Informacji VAT-27. Po zaksięgowaniu zostanie on automatycznie wykazany w deklaracji, w części C Informacja o dostawach towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 - w przypadku sprzedaży towarów.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - ujęcie w deklaracji

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów