Kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej - jak wygenerować?

Od 1 stycznia 2017 r. gdy umowa zlecenia i inne umowy o świadczenie usług są zawarte na okres dłuższy niż 1 miesiąc wówczas wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki minimalnej należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. Przedsiębiorca w celu udokumentowania wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych musi posiadać rachunki. Przeczytaj jak wygenerować kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej. 

Dodawanie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

W celu dodania umowy zlecenie / umowy o dzieło należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE lub UMOWA O DZIEŁO.

Kilka rachunków do tej samej umowy - dodawanie umowy

Umowa zlecenie może być zawarta na kilka miesięcy i określać wynagrodzenie za cały ten okres. Jednak wynagrodzenie może być wypłacane każdego miesiąca za część wykonanego zlecenia. W celu prawidłowego rozliczenia wypłaconego rozliczenia każdorazowo należy wygenerować rachunek na rzeczywiście wypłaconą sumę wynagrodzenia i z datą dokonania tej wypłaty.

Jak dodać kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej?

Aby wygenerować rachunek do umowy, należy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI i wybrać opcję DODAJ RACHUNEK.

Kilka rachunków do tej samej umowy - jak dodać rachunek?

 W wygenerowanym oknie należy wskazać do której umowy zostanie przypisany rachunek.

kilka rachunków do tej samej umowy

Następnie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać datę wypłaconego wynagrodzenia, datę wystawienia rachunku oraz kwotę, jaka została wypłacona pracownikowi.

Przykład 1.

Umowa zlecenie trwa od 01.11.2018 do 31.12.2019, a wynagrodzenie wynosi 2250 zł. Zleceniodawca wypłaca zleceniobiorcy każdego miesiąca 1/5 wynagrodzenia, czyli 450 zł.

Kilka rachunków do tej samej umowy - ustawienie daty wypłaty

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać wprowadzone zmiany. Rachunek zostanie wygenerowany automatycznie.

Wystawianie rachunku należy powtarzać tyle razy, ile będzie faktycznych wypłat. W celu kontroli wypłaconych wynagrodzeń pomocny będzie wiersz dotyczący podsumowania, który wykaże ich zsumowaną kwotę.

Kilka rachunków do tej samej umowy - podsumowanie

Wygenerowanie kolejnych rachunków do umowy zlecenia ponad kwotę zawartą w umowie jest błędne i może zostać zakwestionowane przez ZUS. Jeżeli decydujemy się dodać kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej, to należy pilnować liczby wygenerowanych rachunków i kwoty, jaka została wypłacona pracownikowi. Kontynuację współpracy należy udokumentować kolejną umową zleceniem (lub innym dokumentem regulującym zatrudnienie lub nawiązanie współpracy).