0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej - jak wygenerować?

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2017 r. gdy umowa zlecenia i inne umowy o świadczenie usług są zawarte na okres dłuższy niż 1 miesiąc wówczas wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki minimalnej należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. Przedsiębiorca w celu udokumentowania wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych musi posiadać rachunki. Przeczytaj jak wygenerować kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej. 

Dodawanie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

W celu dodania umowy zlecenie / umowy o dzieło należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE lub UMOWA O DZIEŁO.

Kilka rachunków do tej samej umowy - dodawanie umowy

Umowa zlecenie może być zawarta na kilka miesięcy i określać wynagrodzenie za cały ten okres. Jednak wynagrodzenie może być wypłacane każdego miesiąca za część wykonanego zlecenia. W celu prawidłowego rozliczenia wypłaconego rozliczenia każdorazowo należy wygenerować rachunek na rzeczywiście wypłaconą sumę wynagrodzenia i z datą dokonania tej wypłaty.

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia wynosi 18,30 zł/h brutto w 2021 roku.

Jak dodać kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej?

Aby wygenerować rachunek do umowy, należy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI i wybrać opcję DODAJ RACHUNEK. W wygenerowanym oknie należy wskazać do której umowy zostanie przypisany rachunek.

Kilka rachunków do tej samej umowy - jak dodać rachunek?

Następnie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać datę wypłaconego wynagrodzenia, datę wystawienia rachunku oraz kwotę, jaka została wypłacona pracownikowi.

Przykład 1.

Umowa zlecenie trwa od 30.11.2020 do 1.12.2020, a wynagrodzenie wynosi 3 565zł. Zleceniodawca wypłaca zleceniobiorcy w grudniu 3000zł, a w styczniu 565zł.

Kilka rachunków do tej samej umowy - ustawienie daty wypłaty

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać wprowadzone zmiany. Rachunek zostanie wygenerowany automatycznie. Wystawianie rachunku należy powtarzać tyle razy, ile będzie faktycznych wypłat. W celu kontroli wypłaconych wynagrodzeń pomocny będzie wiersz dotyczący podsumowania, który wykaże ich zsumowaną kwotę.

Kilka rachunków do tej samej umowy - podsumowanie rachunków częściowych

Wygenerowanie kolejnych rachunków do umowy zlecenia ponad kwotę zawartą w umowie jest błędne i może zostać zakwestionowane przez ZUS. Jeżeli decydujemy się dodać kilka rachunków do tej samej umowy cywilnoprawnej, to należy pilnować liczby wygenerowanych rachunków i kwoty, jaka została wypłacona pracownikowi. Kontynuację współpracy należy udokumentować kolejną umową zleceniem (lub innym dokumentem regulującym zatrudnienie lub nawiązanie współpracy).

Wygenerowane rachunki użytkownik może udostępnić swojemu zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła na panelu ePracownik. Szczegóły tego tematu zostały opisane w artykule: Wypłaty w panelu ePracownik

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów