0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłaty w panelu ePracownik

Wielkość tekstu:

Uruchamiając funkcjonalność Panel Pracownika dla danej osoby, pracodawca zyskuje możliwość udostępniania jej do wglądu m.in. wygenerowanych indywidualnych list płac oraz wystawionych rachunków. Wypłaty w panelu ePracownik będą udostępnione po wykonaniu przez pracodawcę odpowiednich kroków. 

Poniżej opisane zostały procedury postępowania dla przedsiębiorcy jak i dla pracownika. 

Wypłaty w panelu ePracownik - udostępnianie dokumentów przez przedsiębiorcę

Przy zatrudnianiu pracowników na podstawie umów o pracę powstaje obowiązek po stronie pracodawcy sporządzania list płac na podstawie których dochodzi do wypłaty wynagrodzeń.

Generowanie list płac w systemie wFirma.pl odbywa się z poziomu zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ.

Przedsiębiorca po stworzeniu dokumentacji płacowej ma możliwość udostępnienia jej wytypowanym pracownikom.

W celu dodania dostępu pracownikowi, do jego indywidualnego paska płac, należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie wytypowanej listy płac oraz z opcji OPUBLIKUJ wybranie Opublikuj w panelu pracownika.

Wypłaty w panelu ePracownik - publikacja dokumentu do wglądu pracownika

W przypadku publikowania zbiorowej listy płac (dokumentu zawierającego wyliczenia wynagrodzeń większej ilości pracowników) system automatycznie dokona podziału dokumentu na indywidualne listy płac i przypisze je do odpowiednich pracowników. 

 Wypłaty w panelu ePracownik - publikacja listy płac

W celu udostępnienia, ze zbiorczej listy płac, dokumentów tylko dla poszczególnych osób należy wejść w zakładkę KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i kliknąć w wytypowaną listę płac. W wygenerowanym oknie, wyświetlona zostanie lista pracowników, których wynagrodzenia zostały rozliczone w danej liście. W następnym kroku należy zaznaczyć poszczególne osoby, wybrać opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

Wypłaty w panelu ePracownik - publikacja dla poszczególnych osób

Potwierdzeniem, poprawnie dokonanej przez system publikacji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie.

wypłaty w panelu epracownik - potwierdzenie dokonania publikacji

Cofnięcie publikacji

Przedsiębiorca ma możliwość cofnąć publikację danej listy płac w systemie. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Wypłaty w panelu ePracownik - cofnij publikacje

Udostępnianie rachunków

W przypadku udostępniania wygenerowanych rachunków do umów cywilnoprawnych należy postąpić analogicznie do wyżej opisanej procedury.

Po wygenerowaniu rachunku do umowy, z poziomu KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK, należy udostępnić go poprzez jego zaznaczenie i kliknięcie OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

Wypłaty w panelu ePracownik

W przypadku gdy pracownikowi zostaną udostępnione wypłaty w panelu ePracownik (np. listy płac lub rachunki) przez pracodawcę, będzie on miał do nich dostęp po uprzednim zalogowaniu się do systemu lub po odświeżeniu przeglądarki.

W zakładce ePRACOWNIK » WYPŁATY, wyświetlona zostaje lista wszystkich udostępnionych dokumentów. W celu uzyskania podglądu do paska płac lub rachunków należy zaznaczyć wytypowane dokumenty a następnie wybrać opcję DRUKUJ.

Wypłaty w panelu ePracownik - wydruk udostępnionej listy płac

Dzięki temu pracownik będzie znał szczegóły swojej wypłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów