0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika

Wielkość tekstu:

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2023 roku wynosi 208 050 zł. Podstawę stanowi suma przychodów uzyskiwanych w tym samym czasie, które objęte są ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym.

W przypadku, gdy pracownik oprócz zatrudnienia w danej firmie, posiada również umowę z innym przedsiębiorcą, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, należy pilnować, aby nie przekroczyć kwoty limitu z obu tytułów.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - wprowadzanie przychodów

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika, który w bieżącym roku uzyskiwał lub w dalszym ciągu uzyskuje przychody podlegające oskładkowaniu, należy wprowadzić bezpośrednio przy dodawaniu umowy poprzez:

  • KADRY » UMOWY » DODAJ lub
  • KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć daną osobę i kliknąć WYSTAW » UMOWĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w danego pracownika a następnie w wygenerowanym oknie przejść do pod zakładki UMOWY » DODAJ.

Z kolei gdy pracownik jest już zatrudniony i okazuje się w trakcie współpracy, że pracuje on dodatkowo w innej firmie, informację o podstawie uzyskiwanej z innego tytułu można dodać, modyfikując umowę. W tym celu umowę widoczną np. w zakładce KADRY » UMOWY trzeba zaznaczyć, a następnie z górnego paska wybrać MODYFIKUJ. Jeżeli do umowy jest wygenerowany aneks, wówczas należy go zmodyfikować.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - modyfikowanie umowy

Po otwarciu okna Dodawanie nowej umowy lub Modyfikowanie umowy w zakładce ZUS należy zaznaczyć opcję Informacja o rocznej podstawie wymiaru składek od początku roku. Po naciśnięciu na “+” pojawi się okno, w którym będzie możliwość dodania podstawy wymiaru składek z tytułu innych zatrudnień.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - dodanie podstawy w umowie

 

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - wprowadzenie wymiaru składek

Dodatkowe podstawy powinny być wprowadzane chronologicznie, aby system mógł poprawnie ustalić moment przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Gdy pracownik osiągnie limit 30-krotności podstawy, od podstawy składek wyższej niż 177 660 zł (limit na 2022 rok) nie będą naliczane i wykazywane w listach płac składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na liście płac

Informacja ta zostanie również przeniesiona na deklaracje rozliczeniowe tworzone w systemie.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - komunikat podczas generowania deklaracji rozliczeniowej

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek - przekroczenie w deklaracji rozliczeniowej

Ograniczenie obowiązuje do końca danego roku kalendarzowego, w kolejnym roku ograniczenie będzie naliczane na nowo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów