Metody rozliczania kosztów w KPiR

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY istnieje możliwość wyboru metody rozliczania kosztów w KPiR, gdzie można wybrać:

  • metodę kasową,

  • metodę memoriałową.

 Metoda ujmowania kosztów - wybór metody rozliczania kosztów w zakładce ustawienia
Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu oraz do rejestru VAT zgodnie z datą odbioru.

Jeśli zaznaczona zostanie metoda memoriałowa podczas księgowania niektórych wydatków poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT), pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów).

Metoda ujmowania kosztów - opcja RMK
Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli wydatek dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego.

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu).

Podatek VAT wynikający z faktury zostanie natomiast odliczony jednorazowo (trafi do rejestru zakupu VAT) w dacie odbioru dokumentu.

Opcja ta dostępna jest przy takich schematach księgowych jak:

W przypadku schematu INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU, do którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, koszt zostanie przypisany do listy wydatków objętych kilometrówką.
Wydatki oznaczone jako RMK trafiają do księgi przychodów i rozchodów zbiorczym wpisem z datą ostatniego dnia miesiąca. Zestawienie wydatków RMK można wydrukować poprzez EWIDENCJE » KPIR, gdzie należy odnaleźć wpis ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW, przejść w jego szczegóły oraz wybrać opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.
 
Metoda ujmowania kosztów- drukowanie zestawienia RMK