0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Metody rozliczania kosztów w KPiR

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl użytkownicy mają możliwość rozliczania kosztów zarówno metodą kasową jak i memoriałową. W przypadku metody memoriałowej, wystarczy wskazać okres, do którego odnosi się wydatek, a system automatycznie rozliczy koszt w KPR proporcjonalnie w okresach, którego dotyczy.

Jak zdefiniować metodę rozliczania kosztów w wfirma.pl?

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY istnieje możliwość wyboru metody rozliczania kosztów w KPiR, gdzie można wybrać:

  • metodę kasową,

  • metodę memoriałową.

Metoda ujmowania kosztów - wybór metody rozliczania kosztów w zakładce ustawienia

Rozliczanie kosztów metodą kasową

Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą księgowania do KPiR oraz do rejestru VAT zgodnie z datą księgowania do VAT. Natomiast w przypadku faktury bez VAT (DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT)), zostaje ujęty w KPiR w dacie wystawienia dokumentu.

Metoda ujmowania kosztów- metoda kasowa

Za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania poniesionego kosztu, o czym więcej w artykule: Metody ewidencji kosztów w KPiR - na czym polegają?

Metody ujmowania kosztów - metoda memoriałowa

Międzyokresowe rozliczenie kosztów czyli RMK

Jeśli w ustawieniach systemu zaznaczona zostanie metoda memoriałowa, podczas księgowania niektórych wydatków poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT), pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów).

Metody rozliczania kosztów

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli jest to wydatek pośredni i dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego.

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu).

Podatek VAT wynikający z faktury zostanie natomiast odliczony jednorazowo (trafi do rejestru zakupu VAT) w dacie odbioru dokumentu.

Opcja ta dostępna jest przy takich schematach księgowych jak:

Wydatki oznaczone jako RMK trafiają do księgi przychodów i rozchodów zbiorczym wpisem z datą ostatniego dnia miesiąca. Zestawienie wydatków RMK można wydrukować poprzez EWIDENCJE » KPIR, gdzie należy odnaleźć wpis ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW, przejść w jego szczegóły oraz wybrać opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.

metody rozliczania kosztówZakończenie międzyokresowego rozliczania kosztów - przerwanie RMK

W przypadku metody memoriałowej może dojść do sytuacji w której konieczne będzie przerwanie międzyokresowego rozliczania kosztów przed datą jego zakładanego zakończenia (np. przerwanie rozliczania polisy ubezpieczeniowej samochodu ze względu na sprzedaż pojazdu). Wówczas należy w zakładce WYDATKI odnaleźć pierwotny wydatek, kliknąć na numer dokumentu i w oknie jakie się pojawi wybrać ZAKOŃCZ RMK PRZED CZASEM.

Zakończenie metody rozliczania kosztów

W kolejnym oknie należy wskazać datę zakończenia:

Przerwanie metody rozliczania kosztów data

Od wskazanej daty nie będą już naliczane koszty - zatem pozostała część będzie stanowiła tzw. NKUP czyli koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów