Metody rozliczania kosztów w KPiR

W systemie wfirma.pl użytkownicy mają możliwość rozliczania kosztów zarówno metodą kasową jak i memoriałową. W przypadku metody memoriałowej, wystarczy wskazać okres, do którego odnosi się wydatek, a system automatycznie rozliczy koszt w KPR proporcjonalnie w okresach, którego dotyczy.

Jak zdefiniować metodę rozliczania kosztów w wfirma.pl?

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY istnieje możliwość wyboru metody rozliczania kosztów w KPiR, gdzie można wybrać:

  • metodę kasową,

  • metodę memoriałową.

Metoda ujmowania kosztów - wybór metody rozliczania kosztów w zakładce ustawienia

Rozliczanie kosztów metodą kasową

Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą księgowania do KPiR oraz do rejestru VAT zgodnie z datą księgowania do VAT. Natomiast w przypadku faktury bez VAT (DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT)), zostaje ujęty w KPiR w dacie wystawienia dokumentu.

Metoda ujmowania kosztów- metoda kasowa

Za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania poniesionego kosztu, o czym więcej w artykule: Metody ewidencji kosztów w KPiR - na czym polegają?

Metody ujmowania kosztów - metoda memoriałowa

Międzyokresowe rozliczenie kosztów czyli RMK

Jeśli w ustawieniach systemu zaznaczona zostanie metoda memoriałowa, podczas księgowania niektórych wydatków poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT), pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów).

Metody rozliczania kosztów

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli jest to wydatek pośredni i dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego.

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu).

Podatek VAT wynikający z faktury zostanie natomiast odliczony jednorazowo (trafi do rejestru zakupu VAT) w dacie odbioru dokumentu.

Opcja ta dostępna jest przy takich schematach księgowych jak:

Wydatki oznaczone jako RMK trafiają do księgi przychodów i rozchodów zbiorczym wpisem z datą ostatniego dnia miesiąca. Zestawienie wydatków RMK można wydrukować poprzez EWIDENCJE » KPIR, gdzie należy odnaleźć wpis ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW, przejść w jego szczegóły oraz wybrać opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.

metody rozliczania kosztówZakończenie międzyokresowego rozliczania kosztów - przerwanie RMK

W przypadku metody memoriałowej może dojść do sytuacji w której konieczne będzie przerwanie międzyokresowego rozliczania kosztów przed datą jego zakładanego zakończenia (np. przerwanie rozliczania polisy ubezpieczeniowej samochodu ze względu na sprzedaż pojazdu). Wówczas należy w zakładce WYDATKI odnaleźć pierwotny wydatek, kliknąć na numer dokumentu i w oknie jakie się pojawi wybrać ZAKOŃCZ RMK PRZED CZASEM.

Zakończenie metody rozliczania kosztów

W kolejnym oknie należy wskazać datę zakończenia:

Przerwanie metody rozliczania kosztów data

Od wskazanej daty nie będą już naliczane koszty - zatem pozostała część będzie stanowiła tzw. NKUP czyli koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska