Metody rozliczania kosztów w KPiR

W zakładce USTAWIENIA » PODATEK DOCHODOWY istnieje możliwość wyboru sposobu ujmowania kosztów w KPiR. Można wybrać:

  • metodę kasową,

  • metodę memoriałową.

Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu oraz do rejestru VAT zgodnie z datą odbioru.

Jeśli zaznaczona zostanie metoda memoriałowa podczas księgowania niektórych wydatków poprzez WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT), pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów).

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli wydatek dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego.

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu).

Podatek VAT wynikający z faktury zostanie natomiast odliczony jednorazowo (trafi do rejestru zakupu VAT) w dacie odbioru dokumentu.

Opcja ta dostępna jest przy takich schematach księgowych jak:

  • inne wydatki związane z działalnością gospodarczą,

  • koszty mediów i usług telekomunikacyjnych,

  • inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu,

  • leasing lub dzierżawa,

  • leasing lub dzierżawa samochodu osobowego.

W przypadku schematu Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu, do którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, koszt zostanie przypisany do listy wydatków objętych kilometrówką.Wydatki oznaczone jako RMK trafiają do księgi przychodów i rozchodów zbiorczym wpisem z datą ostatniego dnia miesiąca. Zestawienie wydatków RMK można wydrukować poprzez EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, gdzie należy odnaleźć wpis Rozliczenie międzyokresowe kosztów, przejść w jego szczegóły oraz wybrać opcję Drukuj zestawienie