Majątek trwały

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych dotyczy każdego składnika majątku, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Użytkownik systemu wFirma.pl ma możliwość wyboru metody amortyzacji: liniowej, degresywnej, indywidualnej i jednorazowej. czytaj dalej

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych to wykaz wszystkich wprowadzonych przez użytkownika do systemu wfirma.pl składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Sprawdź, jakie funkcje posiada oraz w jaki sposób prowadzić ją online! czytaj dalej

Ewidencja środków trwałych - odpis jednorazowy

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość sprawnego ujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych oraz zastosowanie jednorazowej metody amortyzacji po spełnieniu określonych warunków. Dowiedz się, łatwo zaksięgować odpis jednorazowy w systemie! czytaj dalej

Wycofanie środka trwałego

Wycofanie środka trwałego odbywa się poprzez opcję LIKWIDACJA w zakładce EWIDENCJE. Księgowanie reszty odpisów amortyzacyjnych zależy od powodu wycofania środka trwałego. Zobacz, jak dokonać wycofania środka trwałego w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Środek trwały w budowie - księgowanie

Środek trwały jest składnikiem majątku, który jest m.in. kompletny i zdatny do użytku. Jeżeli jest w fazie inwestycji stanowi tzw. środek trwały w budowie. Zobacz, jak dokonać prawidłowego księgowania środka trwałego w budowie w systemie wfirma.pl czytaj dalej

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z zawieszeniem działalności?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na maksymalny okres 2 lat. W celu zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG. Zawieszenie działalności wywołuje określone konsekwencje podatkowe. Sprawdź jakie! czytaj dalej

Ewidencja pojazdów

Dostępna w systemie ewidencja pojazdów prezentuje wszystkie wprowadzone do systemu samochody, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. czytaj dalej

Ewidencja wyposażenia

Kartoteka wyposażenia służy do ewidencji tych składników majątku, które zgodnie z ustawą można uznać za wyposażenie. Wprowadzone elementy wyposażenia można modyfikować i usuwać. Można także przeprowadzać likwidację oraz sprzedaż. czytaj dalej

Wniesienie prywatnego samochodu do środków trwałych firmy

Przedsiębiorca ma prawo przekazać swój prywatny samochód na cele firmowe, a następnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. czytaj dalej