0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pozycje listy płac - kreowanie wynagrodzenia pracownika

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl użytkownik może dowolnie edytować wybrane pozycje listy płac, czyli ręcznie kreować wynagrodzenia pracownika.

Dodawanie listy płac

Listę płac można utworzyć w zakładkach:

  • KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC,
  • KADRY » LISTY PŁAC » POZYCJE » DODAJ LISTĘ PŁAC.

Pozycje listy płac - Dodawanie list płac

Po dodaniu listy płac w zakładce POZYCJE pojawi się widok z wszystkimi pracownikami, dla których zostały naliczone wynagrodzenia.

Jak edytować pozycje listy płac?

Aby wprowadzić zmiany w pozycjach listy płac i wybranych składnikach wynagrodzenia wystarczy kliknąć na ikonę ołówka widoczną w kolumnie Wypłata przy danym pracowniku.

Pozycje listy płac edytowanie listy

Wówczas pojawi się okno z wykazem składników pensji brutto pracownika.

Użytkownik może dowolnie zmieniać wartości wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych dodatków. Wystarczy, że kliknie na ikonę ołówka widoczną przy składniku - wtedy pojawi się możliwość edycji pola z kwotą.

Pozycje listy płac - Edycja składnika

Nie ma możliwości zmian wyliczenia wynagrodzenia chorobowego czy urlopowego, dla których obliczenia są automatyczne.

Co do zasady każda zmiana wynagrodzenia zasadniczego powinna być potwierdzona aneksem, dlatego z opcji edycji tego pola korzystać należy wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Dodatek do pensji najlepiej jest wprowadzić poprzez dodatkowy składnik.

Wprowadzenie dodatkowego składnika

W celu wprowadzenia dodatku bez konieczności przechodzenia do innych zakładek wystarczy wybrać DODAJ wskazując jedną pozycję z listy rozwijalnej.

Pozycje listy płac - Wprowadzanie dodatku

Pojawi się okno, w którym można podać kwotę dodatku. Opcje w zakładce ZAAWANSOWANE dla zdefiniowanych składników są ustawione w większości przypadków domyślnie, bez możliwość edycji. Wygląda to tak jak w szczegółach pracownika w zakładce Dodatki i potrącenia.

Pozycje listy płac -

Po zapisaniu dodatek pojawi się na liście obok pozostałych składników wynagrodzenia. Jednoczenie dodatek zostanie zapisany w Szczegółach pracownika w zakładce DODATKI I POTRĄCENIA.

Poniżej przeliczona zostanie wartość brutto oraz netto wszystkich składowych pensji, dzięki czemu można łatwo ustalić konkretną kwotę do wypłaty.

Modyfikacja i usunięcie dodatku

Dodatek wprowadzony ręcznie można modyfikować lub usunąć zaznaczając go i klikając na MODYFIKUJ wybierając odpowiednio MODYFIKUJ lub USUŃ.

Pozycje listy płac - Modyfikacja składnika

Modyfikowanie tylko wybranych pozycji listy płac

System umożliwia modyfikowanie wypłaty tylko jednego pracownika, który jest uwzględniony na liście płac, bez modyfikowania wypłat pozostałych pracowników. Aby tego dokonać, należy w oknie szczegółów pozycji płac użyć opcji MODYFIKUJ. W ten sposób przeliczona zostanie tylko ta jedna pozycja, bez przeliczania pozostałych pracowników w tle. 

Pozycje listy płac - modyfikowanie pracownika

Przywracanie pierwotnych wyliczeń

Jeśli użytkownik nie będzie chciał zapisywać naniesionych ręcznie zmian, to konieczne jest kliknięcie na opcję COFNIJ RĘCZNE ZMIANY. Opcja cofnij ręczne zmiany dotyczy tylko dodatków i zmian wprowadzonych bezpośrednio na liście płac. Dzięki temu system powróci do pierwotnej wersji wyliczeń.

Pozycje listy płac - Pierwotna wersja wyliczeń

Dzięki możliwości ręcznego kreowania wynagrodzeń pracowników, użytkownik systemu może w szybki i łatwy sposób zarządzać płacami w firmie!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów