0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pozycje listy płac - kreowanie wynagrodzenia pracownika

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl użytkownik może dowolnie edytować wybrane pozycje listy płac, czyli ręcznie kreować wynagrodzenia pracownika.

Dodawanie listy płac

Listę płac można utworzyć w zakładkach:

  • KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC,
  • KADRY » LISTY PŁAC » POZYCJE » DODAJ LISTĘ PŁAC.

Pozycje listy płac - Dodawanie list płac

Po dodaniu listy płac w zakładce POZYCJE pojawi się widok z wszystkimi pracownikami, dla których zostały naliczone wynagrodzenia.

Jak edytować pozycje listy płac?

Aby wprowadzić zmiany w pozycjach listy płac i wybranych składnikach wynagrodzenia wystarczy kliknąć na ikonę ołówka widoczną w kolumnie Wypłata przy danym pracowniku.

Pozycje listy płac edytowanie listy

Wówczas pojawi się okno z wykazem składników pensji brutto pracownika.

Użytkownik może dowolnie zmieniać wartości wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych dodatków. Wystarczy, że kliknie na ikonę ołówka widoczną przy składniku - wtedy pojawi się możliwość edycji pola z kwotą.

Pozycje listy płac - Edycja składnika

Nie ma możliwości zmian wyliczenia wynagrodzenia chorobowego czy urlopowego, dla których obliczenia są automatyczne.

Co do zasady każda zmiana wynagrodzenia zasadniczego powinna być potwierdzona aneksem, dlatego z opcji edycji tego pola korzystać należy wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Dodatek do pensji najlepiej jest wprowadzić poprzez dodatkowy składnik.

Wprowadzenie dodatkowego składnika

W celu wprowadzenia dodatku bez konieczności przechodzenia do innych zakładek wystarczy wybrać DODAJ wskazując jedną pozycję z listy rozwijalnej.

Pozycje listy płac - Wprowadzanie dodatku

Pojawi się okno, w którym można podać kwotę dodatku. Opcje w zakładce ZAAWANSOWANE dla zdefiniowanych składników są ustawione w większości przypadków domyślnie, bez możliwość edycji. Wygląda to tak jak w szczegółach pracownika w zakładce Dodatki i potrącenia.

Pozycje listy płac -

Po zapisaniu dodatek pojawi się na liście obok pozostałych składników wynagrodzenia. Jednoczenie dodatek zostanie zapisany w Szczegółach pracownika w zakładce DODATKI I POTRĄCENIA.

Poniżej przeliczona zostanie wartość brutto oraz netto wszystkich składowych pensji, dzięki czemu można łatwo ustalić konkretną kwotę do wypłaty.

Modyfikacja i usunięcie dodatku

Dodatek wprowadzony ręcznie można modyfikować lub usunąć zaznaczając go i klikając na MODYFIKUJ wybierając odpowiednio MODYFIKUJ lub USUŃ.

Pozycje listy płac - Modyfikacja składnika

Opis przy składnikach zmiennych i stałych

System daje ponadto możliwość dodania kolumny w pozycjach list płac, która będzie informować o tym czy dany składnik wynagrodzenia ma charakter stały czy zmienny. W tym celu należy z wybrać ikonę kół zębatych i wybrać kolumnę ZMIENNOŚĆ. 

Pozycje listy płac - opis przy składnikach zmiennych i stałych

Po dodaniu kolumny ZMIENNOŚĆ, przy konkretnym dodatku będzie widoczna informacja z jaki typ dodatku występuje w konkretnej liście płac. 

Pozycje listy płac - zmienność

Taka informacja jest to pomocna szczególnie w celach weryfikacyjnych i rozliczeniowych np. w miesiącu kiedy wyliczany jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Modyfikowanie tylko wybranych pozycji listy płac

System umożliwia modyfikowanie wypłaty tylko jednego pracownika, który jest uwzględniony na liście płac, bez modyfikowania wypłat pozostałych pracowników. Aby tego dokonać, należy w oknie szczegółów pozycji płac użyć opcji MODYFIKUJ. W ten sposób przeliczona zostanie tylko ta jedna pozycja, bez przeliczania pozostałych pracowników w tle. 

Pozycje listy płac - modyfikowanie pracownika

Przywracanie pierwotnych wyliczeń

Jeśli użytkownik nie będzie chciał zapisywać naniesionych ręcznie zmian, to konieczne jest kliknięcie na opcję COFNIJ RĘCZNE ZMIANY. Opcja cofnij ręczne zmiany dotyczy tylko dodatków i zmian wprowadzonych bezpośrednio na liście płac. Dzięki temu system powróci do pierwotnej wersji wyliczeń.

Pozycje listy płac - Pierwotna wersja wyliczeń

 

Dzięki możliwości ręcznego kreowania wynagrodzeń pracowników, użytkownik systemu może w szybki i łatwy sposób zarządzać płacami w firmie!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów