Obcokrajowiec rezydent - jak go rozliczyć?

Obcokrajowiec pracujący w Polsce może posiadać status rezydenta lub nierezydenta. Od tego, który status posiada zależy jak będzie rozliczone wypłacane mu wynagrodzenie. W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczenia obcokrajowców - rezydentów.

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczenia wynagrodzenia tylko obcokrajowców rezydentów!

Dodawanie pracownika do systemu

W celu dodawania pracownika do systemu wFirma.pl należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ.

Obcokrajowcy najczęściej nie mają nadanego numeru PESEL i ich identyfikatorem zarówno do ZUS jak i do Urzędu skarbowego jest paszport. W związku z tym dodając pracownika w zakładce Podstawowe informacje należy uzupełnić jedynie imię i nazwisko oraz płeć pracownika.

Następnie należy przejść do zakładki Szczegółowe informacje i uzupełnić:

  • obywatelstwo,

  • datę urodzenia,

  • Paszport (seria i numer dokumentu)

Obcokrajowiec - dodawanie nowego pracownika

 

Następnie po uzupełnieniu adresu obcokrajowca, należy przejść do zakładki ZUS i US.

  • Identyfikator ZUS - jeśli obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL, ani dowodu osobistego, to identyfikatorem jest Paszport. Jeśli jednak obcokrajowiec posiada, któryś z powyższych identyfikatorów, to je należy wskazać na identyfikator ZUS.

  • Identyfikator US - jeśli obcokrajowiec posiada numer NIP to należy go wybrać jako identyfikator podatkowy, jeśli jednak go nie posiada powinien wybrać Paszport.

  • Oddział NFZ oraz Urząd skarbowy należy wybrać na podstawie miejsca zamieszkania pracownika (na podstawie oświadczenia otrzymanego od pracownika)

Obcokrajowiec - wybór identyfikatora

Umowy dla obcokrajowca rezydenta

Rozliczanie obcokrajowca posiadającego status rezydenta odbywa się na takich samych zasadach jak polskich pracowników. Tym samym dla obcokrajowca można dodać w systemie:

Obcokrajowiec, który nie posiada certyfikatu rezydencji, rozliczany jest w Polsce 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W systemie nie ma możliwości ustawienia takich parametrów, dlatego rozliczanie obcokrajowców nierezydentów w systemie wFirma.pl jest niemożliwe!

Obcokrajowiec a PIT-11

Po zakończonym roku podatkowym, każdy pracodawca ma obowiązek przekazać do ZUS oraz pracownikowi PIT-11, jeśli wypłacał wynagrodzenie opodatkowane na zasadach ogólnych.

Ten sam obowiązek dotyczy również pracowników obcokrajowców.

PIT-11  można wygenerować w zakładce KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJE » Deklaracja dochodów pracownika (PIT-11). Zostanie wygenerowana deklaracja, w której w bloku C. w polu 11. zamiast NIP będzie wykazany nr 9999999999, a w polu 12 będzie podany numer paszportu.

Obcokrajowiec w zeznaniu rocznym