0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obcokrajowiec rezydent - jak go rozliczyć?

Wielkość tekstu:

Obcokrajowiec pracujący w Polsce może posiadać status rezydenta lub nierezydenta. Od tego, który status posiada zależy jak będzie rozliczone wypłacane mu wynagrodzenie. W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczenia obcokrajowców - rezydentów.

W systemie wFirma.pl istnieje również możliwość rozliczenia wynagrodzenia obcokrajowców nieposiadających statusu rezydenta o czym więcej w opracowaniu: Rozliczanie cudzoziemców w systemie wFrima.pl!

Obcokrajowiec w systemie wFirma.pl

W celu dodawania pracownika do systemu wFirma.pl należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ.

Obcokrajowcy rezydenci powinny posiadać nr. PESEL jeżeli jeszcze go nie uzyskali wówczas ich identyfikatorem do ZUS jest paszport. W związku z tym dodając pracownika w zakładce Podstawowe informacje należy uzupełnić jedynie imię i nazwisko oraz płeć pracownika.

Następnie należy przejść do zakładki Szczegółowe informacje i uzupełnić:

  • obywatelstwo,
  • datę urodzenia,
  • informacje o paszporcie (seria i numer dokumentu)

Obcokrajowiec - dodawanie nowego pracownika

Następnie po uzupełnieniu adresu obcokrajowca, należy przejść do zakładki ZUS i US i tam podać:

  • identyfikator ZUS - jeśli obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL, ani dowodu osobistego, to identyfikatorem jest Paszport. Jeśli jednak obcokrajowiec posiada, któryś z powyższych identyfikatorów, to je należy wskazać na identyfikator ZUS,
  • identyfikator US - co do zasady osoba posiadająca status rezydenta na cele rozliczeniowe powinna mieć nadany numer PESEL,
  • certyfikat rezydencji - wskazanie czy pracownik posiada taki dokument czy nie. Od tego zależy późniejsze rozliczenie,
  • oddział NFZ oraz urząd skarbowy należy wybrać na podstawie miejsca zamieszkania pracownika (na podstawie oświadczenia otrzymanego od pracownika).,
  • urząd skarbowy - wybiera się właściwy na cele rozliczania podatku dochodowego US. Powinien być zgodny z adresem zamieszkania lub urząd zajmujący się rozliczeniem obcokrajowców na danym terenie,
  • uprawnienia do emerytury, renty i stopień niepełnosprawności - tu zaznacza się czy pracownik posiada stopień niepełnosprawności oraz czy ma prawo do emerytury lub renty.

Obcokrajowiec - wybór identyfikatora

Umowy dla obcokrajowca rezydenta

Rozliczanie obcokrajowca posiadającego status rezydenta odbywa się na takich samych zasadach jak polskich pracowników. Tym samym dla obcokrajowca można dodać w systemie:

Obcokrajowiec, który nie posiada certyfikatu rezydencji, rozliczany jest w Polsce 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Obcokrajowiec a PIT-11

Po zakończonym roku podatkowym, każdy pracodawca ma obowiązek przekazać do ZUS oraz pracownikowi PIT-11, jeśli wypłacał wynagrodzenie opodatkowane na zasadach ogólnych.

Ten sam obowiązek dotyczy również pracowników obcokrajowców.

PIT-11 można wygenerować w zakładce KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJE » Deklaracja dochodów pracownika (PIT-11).

 Obcokrajowiec rezydent rozliczany w systemie wFirma.pl - Obcokrajowiec w zeznaniu rocznym

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów