0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wszystkie rodzaje faktur

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl dostępne są wszystkie rodzaje faktur: faktura VAT/bez VAT (w zależności czy użytkownik jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym), faktura korygująca pozycje faktury i korygująca dane formalne, faktura marża czy faktura VAT MOSS. Podczas wystawienia można określić wybraną walutę oraz wersję językową, w jakiej faktura ma być wystawiona.

Faktura VAT

W celu wystawienia faktury sprzedaży VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Rodzaje faktur

Faktura (bez VAT) - podatnik zwolniony z VAT

W celu wystawienia faktury bez VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT).

Rodzaje faktur

Korzystając z systemu jako podatnik VAT zwolniony należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT pozostawić pole PŁATNIK VAT jako niezaznaczone. Szczegóły wprowadzenia ustawień podatku VAT w systemie wyjaśnia artykuł: Podatek VAT - jak dostosować ustawienia?

Faktura korygująca pozycje faktury

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę która ma być skorygowana i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Rodzaje faktur

Faktura korygująca dane formalne

Fakturę korygującą dane formalne można sporządzić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę która ma być skorygowana, a następnie w górnym menu wybierać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Rodzaje faktur

Faktura dokumentująca transakcje objęte obowiązkiem stosowania kodów GTU

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy podatku VAT, którzy dokonują sprzedaży określonych grup towarów i usług muszą stosować kody GTU. Kody te wykazywane są jedynie w pliku JPK V7 i nie trzeba ich umieszczać na wydruku faktury. Więcej informacji na temat kodów GTU oraz listę towarów i usług objętych obowiązkiem stosowania tych oznaczeń można znaleźć w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7

Aby móc wystawić fakturę oznaczoną kodem GTU w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, a następnie wybrać odpowiedni kod i zapisać zmiany.

Rodzaje faktur

Wówczas przy wystawianiu faktury dostępne będzie dodatkowe pole GTU, gdzie będzie można wybrać odpowiedni kod dla danej transakcji.

Rodzaje faktur

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

Fakturę dla zagranicznego kontrahenta można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy uzupełnić podstawowe dane i wybierać odpowiednią stawkę podatku VAT. Należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie poprawnych danych nabywcy, w tym kraj oraz identyfikator podatkowy.

Rodzaje faktur

Faktura MOSS

W celu wystawienia faktury VAT MOSS należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane kontrahenta. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK.

Rodzaje faktur

Po uzupełnieniu danych odbiorcy w polu STAWKA automatycznie pojawią się dodatkowe stawki VAT, obowiązujące we wcześniej wybranym kraju kontrahenta.

Rodzaje faktur

Aby móc wystawić fakturę VAT MOSS, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATEK VAT oraz zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W MOSS.

Faktura w języku obcym

Fakturę w języku obcym należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie z pola JĘZYK można wybrać preferowaną wersję językową wystawianej faktury.

Rodzaje faktur

Faktura metoda kasowa

W celu wystawiana faktur metodą kasową z odpowiednimi oznaczeniami należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT posiadać zaznaczoną opcję METODA KASOWA.

Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody.

Faktura VAT marża

Przed wystawieniem faktury VAT marża w pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA.

Rodzaje faktur

Faktura mechanizm podzielonej płatności 

Od 1 listopada 2019 roku wraz z nowelizacją ustawy o VAT przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w sprzedaży krajowej przestały obowiązywać. W ich miejsce wprowadzony został obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, który dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
Szczegóły wystawienia faktur z podzieloną płatnością wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Możliwość wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie dla transakcji krajowych jest możliwa wyłącznie jeśli obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji powstał po 30 października 2019 r.

Sprzedaż towarów

W przypadku faktur z mechanizmem podzielonej płatności, należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Następnie należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE i w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać PODZIELONA PŁATNOŚĆ

Rodzaje faktur

Sprzedaż usług budowlanych

W celu wystawienia faktury za usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W zakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję: USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Rodzaje faktur

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów