Wszystkie rodzaje faktur

W systemie występują różne rodzaje faktur do wystawienia. 

Faktura VAT

W celu wystawienia faktury sprzedaży VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura VAT

Faktura (bez VAT) - podatnik zwolniony z VAT

W celu wystawienia faktury bez VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ (bez VAT).

Wszystkie rodzaje faktur - faktura bez VAT

Korzystając z systemu jako podatnik VAT zwolniony, należy w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT pole płatnik VAT pozostawić puste.

Faktura korygująca pozycje faktury

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować, i wybrać WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ POZYCJE FAKTURY.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura korygująca pozycje faktury

Faktura korygująca dane formalne

Fakturę korygującą dane formalne można sporządzić, przechodząc do zakładki PRZYCHODY, zaznaczając fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, następnie w górnym menu wybierając opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ DANE FORMALNE.

 Wszystkie rodzaje faktur - korygowanie

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

Fakturę dla zagranicznego kontrahenta można wystawić, przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ wybierając odpowiednią stawkę podatku VAT.

Wszystkie rodzaje faktur - wFirma.pl

Faktura MOSS

W celu wystawienia faktury VAT MOSS należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić Dane kontrahenta. Ważne, aby w polu Kraj wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć Brak.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura MOSS

Po uzupełnieniu danych odbiorcy w polu Stawka automatycznie pojawią się dodatkowe stawki VAT, obowiązujące we wcześniej wybranym kraju.

Wszystkie rodzaje faktur - wFirma.pl
Aby móc wystawić fakturę VAT MOSS, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATEK VAT oraz zaznaczyć okienko podatnik VAT zarejestrowany w MOSS.

Faktura w języku obcym

Fakturę w języku obcym należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy przejść do zakładki Zaawansowane.

Wszystkie rodzaje faktur - wFirma.pl

Faktura metoda kasowa

W celu wystawiana faktur metodą kasową z odpowiednimi oznaczeniami należy zaznaczyć pole Metoda kasowa w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT

Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody.

Faktura VAT marża

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję System VAT marża w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT

W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ MARŻA.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura VAT marża

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży towarów

W przypadku faktur z odwrotnym obciążeniem przy sprzedaży towarów, należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. W polu przeznaczonym na stawkę podatku VAT należy wybrać VAT rozlicza nabywca.

Wszystkie rodzaje faktur - odwrotne obciążenie przy sprzedazy towarów

Faktura odwrotne obciążenie przy sprzedaży usług budowlanych

W celu wystawienia faktury za usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W zakładce Zaawansowane w polu Schemat księgowy wybrać opcję: Usługi budowlane - odwrotne obciążenie.

Wszystkie rodzaje faktur - wFirma.pl