Wszystkie rodzaje faktur

W systemie występują różne rodzaje faktur do wystawienia.

Faktura VAT

W celu wystawienia faktury sprzedaży VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Wszystkie rodzaje faktur - jak wystawić fakturę VAT

Faktura (bez VAT) - podatnik zwolniony z VAT

W celu wystawienia faktury bez VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ (BEZ VAT).

Wszystkie rodzaje faktur - faktura Bez VAT

Korzystając z systemu jako podatnik VAT zwolniony, należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT pozostawić pole PŁATNIK VAT jako niezaznaczone.
Szczegóły wprowadzenia ustawień podatku VAT w systemie wyjaśnia artykuł: Podatek VAT.

Faktura korygująca pozycje faktury

W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę przeznaczoną do korekty i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura korygująca pozycje faktury

Faktura korygująca dane formalne

Fakturę korygującą dane formalne można sporządzić, przechodząc do zakładki PRZYCHODY, zaznaczając fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, następnie w górnym menu wybierając opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura korygująca dane formalne

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

Fakturę dla zagranicznego kontrahenta można wystawić, przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ wybierając odpowiednią stawkę podatku VAT. Należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie poprawnych danych nabywcy, w tym kraj oraz identyfikator podatkowy.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura dla zagranicznego kontrahenta

Faktura MOSS

W celu wystawienia faktury VAT MOSS należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane kontrahenta. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK.

Wszystkie rodzaje faktur - wystawienie faktury MOSS

Po uzupełnieniu danych odbiorcy w polu STAWKA automatycznie pojawią się dodatkowe stawki VAT, obowiązujące we wcześniej wybranym kraju.

Wszystkie rodzaje faktur - faktura MOSS

Aby móc wystawić fakturę VAT MOSS, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATEK VAT oraz zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W MOSS.

Faktura w języku obcym

Fakturę w języku obcym należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie z pola JĘZYK można wybrać preferowaną wersję językową wystawianej faktury.

Wszystkie rodzaje faktur - wybór języka obcego

Faktura metoda kasowa

W celu wystawiana faktur metodą kasową z odpowiednimi oznaczeniami należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT posiadać zaznaczoną opcję METODA KASOWA.

Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody.

Faktura VAT marża

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA.

Wszystkie rodzaje faktur - VAT marża

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży towarów

W przypadku faktur z odwrotnym obciążeniem przy sprzedaży towarów, należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. W polu przeznaczonym na stawkę podatku VAT należy wybrać VAT ROZLICZA NABYWCA.

Wszystkie rodzaje faktur - VAT rozlicza nabywca

Faktura odwrotne obciążenie przy sprzedaży usług budowlanych

W celu wystawienia faktury za usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W zakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję: USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE.

Wszystkie rodzaje faktur - usługi budowlane