0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamykanie List Płac

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma istnieje możliwość zamykania List płac. Funkcja ta pozwala na zablokowanie list płac w taki sposób, aby niemożliwa była ich edycja, która mogłaby wpłynąć na wyliczenia wynagrodzeń. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić, że przypadkowo dokona zmian, które będą miały znaczący wpływ na wcześniej wprowadzone dane. Zamykanie list płac pozwoli również w przepływie informacji między działem kadrowym a księgowym.

Zamykanie List Płac

Aby zamknąć listę płac należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE, tu należy kliknąć w numer w kolumnie Numer listy płac.

 zamykanie list płac - Numer listy płac

Następnie w otwartym oknie należy wybrać z belki akcję ZAMKNIJ LISTĘ PŁAC.

zamykanie list płac - zamknij listę

Wybranie tej akcji spowoduje zablokowanie listy płac i oznaczenie jej ikoną kłódki w tabeli.

zamykanie list płac - kłódka

Przy próbie modyfikacji zablokowanej listy płac (zaznaczenie listy płac » MODYFIKUJ) pojawi się jedynie możliwość ingerencji w zakładkę ZAAWANSOWANE, gdzie możliwe będzie włączenie / wyłączenie automatycznego księgowania oraz automatycznego rozliczenia płatności. Nie zostanie natomiast wyświetlona zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE, co uniemożliwi zmiany nazwy listy płac, daty wypłaty, czy też pracowników, dla których lista została wygenerowana.

zamykanie list płac - zaawansowane

Otwieranie list płac

Aby otworzyć listę płac, co umożliwi jej modyfikację, należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE, tu należy kliknąć w numer zamkniętej listy w kolumnie Numer listy płac.

zamykanie list płac - otwieranie

Po jej otwarciu możliwa będzie dowolna ingerencja w listę płac podczas jej modyfikacji.

Automatyczne zamykanie list płac

Po przejściu do zakładki USTAWIENIA » INNE » KADRY » LISTY PŁAC możliwe będzie oznaczenie opcji Automatyczne zamykanie list płac.

zamykanie list płac - automatyczne 

Aktywacja funkcji Automatyczne zamykanie Listy Płac automatycznie zamknie wszystkie poprzednie listy płac zawierające danego pracownika, dla którego aktualnie tworzona lub aktualizowana jest lista płac. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu w przypadku, gdy użytkownik chce zamknąć wszystkie listy płac dla danego pracownika zbiorczo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów